κύρτωμα

Μεταφράσεις

κύρτωμα

bump, curvature, hump
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close