κύρωση

Μεταφράσεις

κύρωση

sanction, penalty

κύρωση

sanction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close