κώδικας Μορς

Μεταφράσεις

κώδικας Μορς

شَفْرَةُ مُورس

κώδικας Μορς

morseovka

κώδικας Μορς

morsealfabetet

κώδικας Μορς

Morsezeichen

κώδικας Μορς

morse code

κώδικας Μορς

morse

κώδικας Μορς

morseaakkoset

κώδικας Μορς

morse

κώδικας Μορς

Morseovi znakovi

κώδικας Μορς

Morse

κώδικας Μορς

モールス信号

κώδικας Μορς

모스

κώδικας Μορς

morse

κώδικας Μορς

morse

κώδικας Μορς

alfabet Morse'a

κώδικας Μορς

código Morse

κώδικας Μορς

азбука Морзе

κώδικας Μορς

morse

κώδικας Μορς

รหัสมอร์ส

κώδικας Μορς

Mors kodu

κώδικας Μορς

mã Morse

κώδικας Μορς

摩尔斯式电码
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close