κώφωση

Μεταφράσεις

κώφωση

deafness

κώφωση

surdité

κώφωση

doofheid

κώφωση

глухота
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close