λ

Μεταφράσεις

λ

llllllLlлll (l)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
λάμδα, το ενδέκατο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close