λάθος

Μεταφράσεις

λάθος

errorFehler, Irrtummistake, error, fault, blunder, false, incorrect, wrongequivocación, errorvirheerreur, fautehibaerrore, sbagliofout, abuis, vergissingfeil, feiltagelsebłąderro, defeitomisstag, felпомилкаошибкаغَلَطٌchybafejlpogreška間違い실수ความผิดพลาดhatalỗi错误грешен ('laθos)
ουσιαστικό ουδέτερο
σφάλμα Το λάθος είναι δικό μου. ορθογραφικό στατιστικό λάθος κάνω λάθη
αν καταλαβαίνω καλά
όχι επίτηδες
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close