λάμα

Μεταφράσεις

λάμα

blade, lama, llama, plate, sheetLamalamalhama라마lamaLama ('lama)
ουσιαστικό θηλυκό
το κοφτερό μέρος εργαλείου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close