λάσκος

Μεταφράσεις

λάσκος

lax, loose, slack
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close