λάφυρα

Μεταφράσεις

λάφυρα

booty, loot
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close