λάφυρο

Μεταφράσεις

λάφυρο

('lafiro)
ουσιαστικό ουδέτερο
περιουσία που πέφτει στα χέρια εχθρού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close