λέμβος

Μεταφράσεις

λέμβος

boat, skiff

λέμβος

barco
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close