λένε

Μεταφράσεις

λένε


ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
ισχυρίζομαι λένε ότι Έτσι λένε.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close