λήμμα

Μεταφράσεις

λήμμα

Lemmalemmaentry, lemma ('lima)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο βασικός τύπος κάθε λέξης σ' ένα λεξικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close