λήπτης

Μεταφράσεις

λήπτης

recipient

λήπτης

récepteur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close