λίβρα

Μεταφράσεις

λίβρα

pound
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close