λίγοι

Μεταφράσεις

λίγοι

few, some

λίγοι

několik

λίγοι

λίγοι

wenige

λίγοι

pocos

λίγοι

muutama

λίγοι

quelques-uns

λίγοι

nekolicina

λίγοι

pochi

λίγοι

少数

λίγοι

적은

λίγοι

een paar

λίγοι

noen få

λίγοι

mało

λίγοι

poucos

λίγοι

λίγοι

จำนวนน้อย

λίγοι

birkaç

λίγοι

một vài

λίγοι

几乎没有
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close