λίθος

Μεταφράσεις

λίθος

камъкpedraSteingemstone, stonepiedrapierredrágakőbatupietralapissteenpedraкаменьkamenstenอัญมณี ('liθos)
ουσιαστικό αρσενικό
πέτρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close