λίτρο

Μεταφράσεις

λίτρο

litre, literlitrelitroلِتْرٌlitrliterLiterlitralitralitroリットル리터literliterlitrlitroлитрliterหน่วยวัดปริมาณ ๑ ลิตรlitrelít ('litro)
ουσιαστικό ουδέτερο
μέτρο χωρητικότητας υγρών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close