λα

Μεταφράσεις

λα

la (la)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
νότα της μουσικής κλίμακας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close