λαγκάδα

Μεταφράσεις

λαγκάδα

glen, ravine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close