λαγκάδι

Μεταφράσεις

λαγκάδι

gorge, ravine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close