λαγνός

Μεταφράσεις

λαγνός

lascivious, lewd, prurient
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close