λαδί

Μεταφράσεις

λαδί


ουσιαστικό ουδέτερο
το πράσινο του λαδιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close