λαθεμένος

Μεταφράσεις

λαθεμένος

mistaken
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close