λακωνικός

Μεταφράσεις

λακωνικός

laconic, terse

λακωνικός

laconique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close