λαλίστατος

Μεταφράσεις

λαλίστατος

loquacious

λαλίστατος

loquace
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close