λαμβάνω

Μεταφράσεις

λαμβάνω

receive, takerecevoir, prendreيَسْتَلِمُobdržetmodtageerhaltenrecibirsaadaprimitiricevere受け取る받다ontvangenmottaotrzymaćreceberполучатьta emotได้รับalmaknhận收到 (lam'vano)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
παίρνω Έλαβα γράμμαμήνυμα.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close