λαρυγγικός

Μεταφράσεις

λαρυγγικός

guttural, laryngeal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close