λασκάρω

Μεταφράσεις

λασκάρω

loosen, slacken (la'skaro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
χαλαρώνω λασκάρω τα σκοινιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close