λατιφούντιο

Μεταφράσεις

λατιφούντιο

fundus, latifundium, lātus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close