λαχανί

Μεταφράσεις

λαχανί


ουσιαστικό ουδέτερο
πράσινο ανοιχτό χρώμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close