λαχανής

(προωθήθηκε από λαχανιά)
Μεταφράσεις

λαχανής

(laxa'nis) αρσενικό

λαχανιά

(laxa'ɲa) θηλυκό

λαχανί

(laxa'ni) ουδέτερο
επίθετο
που έχει πράσινο ανοιχτό χρώμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close