λαχανιάζω

Μεταφράσεις

λαχανιάζω

pant, gaspPuffиздувам퍼프パフPuff (laxa'ɲazo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
αναπνέω βαριά λόγω κούρασης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close