λαχανο

Μεταφράσεις

λαχανο

col, repollo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close