λαχείο

Μεταφράσεις

λαχείο

lotterylotteriloterielotteria (la'cio)
ουσιαστικό ουδέτερο
τυχερό παιχνίδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close