λαχταριστός

(προωθήθηκε από λαχταριστό)
Μεταφράσεις

λαχταριστός

(laxtari'stos)

λαχταριστή

(laxtari'sti) θηλυκό

λαχταριστό

(laxtari'sto) ουδέτερο
επίθετο
που προκαλεί επιθυμία λαχταριστό μήλο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close