λείψανο

Μεταφράσεις

λείψανο

remains, remnants
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close