λεζάντα

Μεταφράσεις

λεζάντα

caption, legendbilledtekstTitulek标题bijschrift캡션надписキャプションlégendeכיתובleyendapodpisBildtext標題legenda (le'zanda)
ουσιαστικό θηλυκό
επιγραφή κάτω από εικόνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close