λεηλασία

Μεταφράσεις

λεηλασία

depredationplundringنهبpillage약탈plunderingsaqueo (leila'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
η αρπαγή περιουσιών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close