λειαίνω

Μεταφράσεις

λειαίνω

abrade (li'eno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ να είναι λείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close