λειτουργικό σύστημα

Μεταφράσεις

λειτουργικό σύστημα

operating system

λειτουργικό σύστημα

système d'exploitation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close