λειτουργός

Μεταφράσεις

λειτουργός

офицер장교Officerเจ้าหน้าที่officierofficerضابطofficieroficerофицерקציןofficeroficial (litur'ɣos) αρσενικό-θηλυκό
ουσιαστικό
που ασκεί κοινωνικό έργο κοινωνικός δικαστικός λειτουργός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close