λεκάνη απορροής

Μεταφράσεις

λεκάνη απορροής

drainage basin, watershed, catchment basin, basin
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close