λεκιάζω

Μεταφράσεις

λεκιάζω

stain (le'cazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
λερώνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close