λεξιπενία

Μεταφράσεις

λεξιπενία

lexical, poverty

λεξιπενία

pauvreté, vocabulaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close