λεπτό

Μεταφράσεις

λεπτό

minute, cent, secondcentime, minute, centدَقِيقَةٌ, سِنْتcent, minutacent, minutCent, Minutecéntimo, minutominuutti, sentticent, minutacentesimo, minutoセント, 分분, 센트cent, minuutcent, minuttcent, minutacentavo, minutoминута, центcent, minutนาที, หน่วยเงินเซ็นต์dakika, sentphút, xu分钟, 分鐘 (le'pto)
ουσιαστικό ουδέτερο
το ένα εξηκοστό της ώρας
πολύ γρήγορα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close