λες και

Μεταφράσεις

λες και

comme pour, comme si
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close