λευκαύγεια

Μεταφράσεις

λευκαύγεια

albedo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close