ληστής

Μεταφράσεις

ληστής

robber, thief, muggerbrigand, voleurbandoleroграбитель (li'stis)
ουσιαστικό αρσενικό
αυτός που κάνει ληστεία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close