λιγάκι

Μεταφράσεις

λιγάκι

МалкоقليلLidtקצת (li'ɣaci)
επίρρημα
λίγο Πόνεσα λιγάκι.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close